กิจกรรม

คณะสังคมฯ เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เช้าวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ ๒๐​ มิถุนายน​ ๒๕๖๒ คณะสังคม​ศาสตร์​ จัดกิจกรรม​ต้อนรับ​นิสิต​ใหม่​ และ​เตรียม​ความพร้อม​ก่อน​เข้า​ศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ”กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา”​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕​๖​๒​ โดยมี​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ ๑​ ไหว้พระสวดมนต์​ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ​ จากนั้น​ ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ นำนิสิตถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ (ร.๕)​ และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นนิสิตคณะสังคมศาสตร์​ ณ​ บริเวณหน้าอาคารหอพระไตรปิฎก​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​

เวลา​ ๑๐.๐๐​ น. พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้า​หน้าที่​ และ​นิสิต​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ชั้นปี​ที่​ ๑​ เข้าร่วม​กิจกรรม​การเรียนรู้​ “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ​ในศตวรร​ษที่​ ๒๑” โดยมี​ นางสาวสกุลเพ็ญ​ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ​ และ​ นางสาวยศวดี​ อารมณ์​ดี​ พร้อมด้วยบรรณารักษ์​และเจ้าหน้าที่​ส่วนหอสมุด​กลาง เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมหอสมุดกลาง​ ณ​ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​

ในภาคบ่าย​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์ ได้เมตตากล่าวให้โอวาทและแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ท่านกล่าวถึงเหตุผลที่ต้องเรียนว่า ”เหตุผลที่ต้องเรียน ได้แก่ ๑. Learning to know เรียนเพื่อรู้ ๒. Learning to do เรียนเพื่อทำให้เป็น ๓. Learning to be เรียนเพื่อที่จะได้เป็นตามที่เราต้องการ และ ๔. Learning to live in society เรียนเพื่อที่จะอยู่ในสังคม โดยนิสิตควรเรียนให้ได้ ๔ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ท่านยังได้กล่าวถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยว่า นิสิตควรมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใส ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และควรมีบุคลิกภาพที่ดี”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม​การเรียนรู้​ “ภาษาอังกฤษ​ง่าย​นิดเดียว” โดย​ รศ.ดร.ธัช​ช​นันท์​ อิศร​เดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ และพิธีปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ณ ห้องเธียเตอร์ B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช​
ข่าว : เรวดี​ จรรยา​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close